Türklerin insanlığa katkıları nelerdir Kısaca Maddeler Halinde

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Türk milletinin dünya medeniyetine ne katkıları olmuştur? Türk halkı insanlığa ne gibi faydalı hizmetler sunmuştur. Türkler dünyaya ne gibi faydalar sunmuştur. Türklüğün dünya medeniyletlerine yararları nelerdir. Türklerin insanlık hizmetleri maddeler halinde.

TÜRKLERİN İNSANLIĞA KATKILARI

1. Dünyanın en eski ulusu Türk ulusudur.
2. Beyaz (Ari) ırktan olan Türkler Orta Asya’da ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır.
3. Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa’ya götüren ulustur.
4. Tekerliği ilk kullanan ulustur. Hitit Türkleri Anadolu’ya gelmeden önce, Türkler daha Orta Asya’da iken tekerli savaş arabalarına sahiptiler ve Türk-Çin savaşlarında kullanmışlardır.
5. Orta Asya’dan doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir.
6. Anadolu’ya gelen Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamya’ya göç eden Türkler Sümerleri; Avrupa’ya göç eden Türkler ise Etrüskleri teşkil etmişlerdir. Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu kuran halktır.
Ege’ye göç eden Türkler ise Yunanlılardan çok daha önce bu bölgede ileri bir uygarlık yaratmışlardır.
7. Atomun parçalanacağını ve bu yolla yok edici bir enerjinin açığa çıkacağını Einstein’dan önce söyleyen, Anadolu’da yaşayan Cabir Bin Hayyan adlı bir Türk bilginidir (721-805).
8.Aristoteles ve Batlamyus’un kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu söyleyen ilk kişi büyük Türk bilginlerinden Biruni’dir (973-1051). Ayrıca “Cevherlerin Özellikleri Üstüne” adlı yapıtında, 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır.
9. Onlu sistemi bulmuşlardır.Türklerin-insanlıga-hizmetleri

Türklerin ilime ve dünyaya katkılarına bazı örnekler:

1) Dünyadaki en köklü milleti Türk milletidir.
2) Beyaz ırka mensup Türkler ilk barındıkları yer olan Orta Asya’da ilk gelişmiş medeniyeti kurmuşlardır.
3) Demiri ilk kez değerlendirip Avrupa ile tanıştıran millettirler.
4) Tekerliği ilk kez kullanan ulusturlar. Hitit Türkleri Anadolu topraklarına göç etmeden, Türkler henüz Orta Asya’da yaşıyorken tekerleği değerlendiriyorlardı. Ayrıca Çin ile yaptıkları savaşlarda da kullanmışlardır.
5) Orta Asyadaki topraklarından ayrılmak mecburiyetinde kalan Türkler gittikleri yerlere medeniyeti taşımışlardır.
6) Anadolu’ya göç eden Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamya’ya gelen Türkler Sümerleri; Avrupa’ya gelen Türkler ise Etrüskleri kurmuşlardır. Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu oluşturan millettir.
7) Atomun parçalanıp yok edici bir enerji açığa oluşturulabileceğini Albert Einstein’dan daha önce iddia eden, Anadolu kökenli bir bilgin olan Cabir Bin Hayyandır.
8) Aristoteles ve Batlamyus’un hipotezlerine karşı gelerek dünya gezegenin durmadığını aksine döndüğünü iddia eden ilk insan, yüce Türk alimlerinden Biruni’dir (973-1051)
9) Yoğurt ve kahve tüketimini dünyaya yayan ulustur.
10) İlk kez savaşlarda barut kullanan ulustur.
11) Göçebe hayatı bırakıp yerleşen ilk ulus oldukları iddia edilmektedir.

* Bütün bu maddelere ek olarak El-Battani isimli alim, Trigonometriyi günümüzde kullanıldığı haliyle formüle dökmüş, 877 senesinden 929 senesine dek devamlı astronomi ile ilgili gözlem yapmıştır; Tanjant ve Kotanjant’ın tanımlamasını bulup Sinüs, Tanjant ve Kotanjant’ın sıfırdan doksan dereceye uzanan çizelgesini düzenler.
JRisler: “Trigonometri bilimini esas anlamda bulan kişi ise Battani’dir”.
* Ebubekir er-Razi, cerrahi dalında dikim ekipmanı görevinde ilk kez hayvan bağırsağından yararlanır ve tıpta deney ile gözlemlemenin büyük önemi olduğunu vurgular.
* Ebü’l-Vefa trigonometri bilimine “Sekant –Kosekant- tanjant-cotanjant” terimini getirir. Gözle görebildiğimiz maddeler sayesinde ışın saçtığını iddia eden Öklid ve Batlamyus’a karşı gelip; “’Görülen maddenin şemali, ışık aracılığıyla göze gelip ve burada mercek yardımıyla iletilir’ savını öne sürerek, gerçekleştirdiği bir çok deney ile ‘gözümüze ulaşan ışınların görme nöronları sayesinde beyne aktarıldığı’ sonucuna ulaşmıştır.
* İbnü-l-Heysem ise optik alanını önde gelen isimlerindendir. Roger Bacon ve Kepler onun yapıtlarından faydalanmış ve esinlenmiştir, Galileo da onun yapıtlarından yararlanmıştır.
* El-Beyruni; Değişik cisimlerin ayrılmasında yararlanılan yöntemlerden bir tanesi olan, cisimlerin kendi kütlelerinin bulunduğunu iddia ederek, sıcak ve soğuk su arasında bulunan özkütleyi hesaplamıştır. Galilei’den 600 sene öncesinde gezegenimizin durmadığını, kendi etrafında döndüğünü ispatlamıştr, Newton’dan 700 yıl öncesnde gezegenin çap uzunluğunu bulmuştur ve bu noktada öne sürdüğü yasa, Avrupa’ şehirlerinde “Beyruni Kanunu olarak anılır”. El-Beyruni, 973 senesinde ‘Bilimle ilgili görüşlerin denemeler ve gözlemler yapılarak kanıtlanmasını zorunluğu olduğunu ve bu deneylerin belgelenmesinin gerekliliğini’ öne sürmüştür.
Türklerin ilime ve dünyaya katkıları nelerdir, Türklerin insanlığa katkıları nelerdir kısaca bilgiler hakkında düşüncelerinizi paylaşablirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir