2014 PTT işçi Alımı Başvurusu Formu Doldur Yeni Alımlar Taşra Kadrosu Hakkında Bilgi
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

2014 PTT Kadrolu işçi Personel alım formu doldur

Başvurular 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 2014 yılı içerisinde bir çok devlet kurumu KPSS puan başarısı ile işçi alımı yapacak. PTT Staj başvuru koşulları nelerdir. PTT 2014 işçi alımları hakkında detaylar yazımızın devamında mevcuttur. Kara Kuvvetleri Personel alımı, Uzman erbaş alımı, Garanti Bankası Banko eleman alımları, Halk Bankası İşçi alımları, gibi iş ilanlarını da web sayfamızda İş İlanları bölümünden bulabilirsiniz. 2013 PTT personel alımıyla ilgili ilanları yaz sezonu için oluşan açıklar dahilinde açıklandığında web sayfamıza eklenecektir.  Eğer sizde bu sektörde çalışmak istiyorsanız, PTT personeli olarak çalışmak istiyorum hangi şartlar gerekiyor gibi düşünceleriniz varsa ayrıca bilgilerinizi başka aday arkadaşlarla yardımlaşmak ve haberleşmek amacıyla yorum bölümünden ekleyebilirsiniz.

ptt-alimlari

PTT A.Ş. Personel Alım İlanı

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve başka kanunların sözleşmeli eleman hakkında hükümlerine doğal olarak olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam terk suretiyle ekli listede ili, kazası, unvanı, pozisyonu, sayısı, imtihan türü ve özellikleri gösterilen pozisyonlara 2012 senesi Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, avukat, gişe görevlisi, distribütör ve uygulaman unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.
Sözkonusu yönetimsel hizmet sözleşmeli eleman toplumsal emniyet açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü materyalinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı meydana gelecektir.

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihindeki ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci materyali kapsamında bölge yerler ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak suretiyle Türk yurttaşı olmak.
b) Onsekiz yaşını bitirmiş ve otuzbeş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 26.03.1980 tarihinden sonrasında doğanlar başvuru edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihindeki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa dahi; http:/ozguncel.com (kasten işlenen bir suçtan ötürü altı ay yada daha çok müddetle mapus cezasına veya affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine ters suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ters suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı suistimal, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı kıymetlerini suçsuzluğu kanıtlama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle alakası bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak yada askerlik çağına ulaşmış ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yada erteletmiş olmak. (Başvuru zamanı içerisinde askerlik hizmetini fiilen yapmakta olanlar müracaat yapamayacaklardır.)
e) Yurtiçinde ve yurtdışında sürekli vazife yapmasına mani olabilecek vücut yada zeka rahatsızlığı bulunmadığını fotoğrafı sıhhat heyeti tutanağı ile belgelemek.
f) Başka kuruluşlara ters zoraki hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
g) Atanacağı pozisyon için ekli listede gösterilen tahsil şartına haiz olmak.
ğ) Mühendis, avukat, uygulaman ve gişe görevlisi pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda sevilen olmak.
h) Herhangi bir toplumsal emniyet kuruluş yada kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha ilkin çalışmış oldukları amme müessese yada kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Mühendis olarak atanabilmek için;
1) Fakültelerin ekli listede gösterilen mühendislik kısımlarından mezun olmak,
2) Yapılacak sözlü imtihanda sevilen olmak,
(Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve İnşaat branşlarında mühendis temin edilmesi yapılacaktır.)
c) Avukat olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) Yapılacak sözlü imtihanda sevilen olmak,
ç) Tekniker olarak atanabilmek için;
1) En yetersiz 2 senelik öğrenim veren yüksekokulların, ekli listede gösterilen kısımlarından mezun olmak.
2) Yapılacak sözlü imtihanda sevilen olmak,
d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için;
1) En yetersiz dört senelik öğrenim veren yükseköğretim müesseselerinin, ekli listede gösterilen kısımlarından mezun olmak.
2)Yapılacak sözlü imtihanda sevilen olmak,
e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;
1) En yetersiz 2 senelik öğrenim veren yüksekokulların, ekli listede gösterilen kısımlarından mezun olmak.

BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER

9099 POSTA HİZMETLERİ
4312 LOJİSTİK YÖNETİMİ
5375 ULUSLARARASI LOJİSTİK
8538 KARGO / KARGO HİZMETLERİ
1342 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
4392 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
5346 LOJİSTİK
NOT: Posta Hizmetleri kısmı mezunları ancak başkent, Bursa, Erzincan, İstanbul Küçük Asya Yakası ve Samsun Başmüdürlükleri için müracaat yapabilecektir.
2)Her çeşitli abuhava ve seyahat koşullarında posta dağıtım işlerini yaya biçimde yapabilecek derecede sıhhatli olduğunu, baylarda minimum 1.68 santimetre, kadınlarda minimum 1.altmış santimetre boyun bölgesinde olduğunu, kilo ile boy boşluğundaki farkın 15’den çok olmadığını sıhhat heyeti tutanağı ile belgelemek,
3) En yetersiz B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.
f) 2012 senesinde meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
g) Başvuru işlerinde 2012 senesi KPSS imtihanına girmiş Lisans mezunları için (KPSS P3),
Önlisans mezunları için (KPSS P93) puanı kullanılacaktır.
ğ) Dağıtıcı müracaatı için (KPSS P93) puanı minimum 50.00,
Tekniker müracaatı için (KPSS P93) puanı minimum 70.00,
Gişe görevlisi müracaatı için (KPSS P3) puanı minimum 70.00,
Mühendis ve avukat müracaatı için (KPSS P3) puanı minimum 75.00 olmalıdır.
NOT: Denkliği YÖK yönünden kabul edilmiş yurtdışındaki okulların alakalı kısımlarından mezun olanlar da başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular 27-31 MART 2014 tarihleri içerisinde www.ptt.gov.tr , http://ik.ptt.gov.tr web adreslerinden yapılacaktır.
2- En aşırı 20 seçenek yapılabilecektir.
3- Unvan ve vazife kesimi belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.
4- Dağıtıcı olarak yapılacak atamalar direkt KPSS puanı muvaffakiyet sırası ve tercihlere göre yapılacak olup, üstelik sözlü imtihan yapılmayacaktır.
5- Mühendis, avukat, uygulaman ve gişe görevlisi pozisyonları için üstelik sözlü imtihan yapılacak olup sözlü imtihan ve zamanı adaylara bildirilecektir.
6- İlan edilen Dağıtıcı pozisyon sayısının yüz bölgesinde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. İlan edilen pozisyonlarda kof kalanlar için tekrar seçenek gücenme üzere yedekler arasından KPSS not sırasına göre belirleme yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanını müteakip, altı maaş vakit sonucunda yedeklik hakkı bitti erecektir.
7- Mühendis, avukat, uygulaman ve gişe görevlisi pozisyonları için duyuru edilen pozisyon sayısının 3 sert aday KPSS muvaffakiyet sırası temel alınarak sözlü imtihana çağrılacaktır.
8- Sözlü imtihan uygulanması öngörülen pozisyonlar için imtihan notu; KPSS puanı ile sözlü imtihan notunun averajından meydana gelir. Sınav notu azami olandan başlamak suretiyle duyuru edilen pozisyon kadar tayin yapılır.
Puanların denk olması vaziyetinde;

KPSS puanı yüksek olan,
KPSS puanlarının denk olması niteliğinde mezuniyet belgesi zamanı bakımından evvel mezun olmuş olan,
Bunun da aynı olması vaziyetinde yaşı büyük olan,
Her ikisinin de aynı olması niteliğinde ise KPSS akıbeti yeni tanımlanan

Aday seçenek edilir.
9- Sözlü imtihana katılanlar, imtihan neticelerine duyuru tarihinden itibaren bir hafta içinde metinli olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar imtihan heyeti tarafınca en geç on beş gün içerisinde incelenir ve akıbet ilgiliye bildirilir.
10- Ataması yapılacak adaylardan alttaki belgeler istenir;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Kamu Personeli Seçme Sınavı akıbet belgesinin web çıktısı,
c) Öğrenim halini gösterir vesika,
ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına değin beyan,
d) Askerlikle ilişiği olmadığına değin beyan,
e) İş isteme beyannamesi,
f) Mal bildirim beyannamesi
g) Atanacağı şekilde işçiliğinde mahzur olmadığına ilişkin sıhhat heyeti tutanağı,
ğ) Başka müessese yada firmaya aksi zoraki hizmetle mecbur bulunmadığına değin metinli beyan,
h) 8 tane 4,5x 6 boyutunda belgelik resim

GENEL HÜKÜMLER

1) Dağıtıcı olarak yapılacak yerleştirme neticeleri 7 NİSAN 2014 senesinde aynı web adreslerinde duyuru edilecek olup, yerleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren on gün içerisinde tayin esnasında istenilen informasyon ve dokümanlarla beraber yerleştirildiği ünitenin adem evladı kaynakları birimine başvuru edeceklerdir. Bu vakit içinde başvuru etmeyenlerin dosyaları işlemden kaldırılacaktır.
2) Avukat, mühendis, uygulaman ve gişe görevlisi pozisyonlarına başvuru eden adaylardan sözlü imtihana çağrılacak olanların sıralaması 7 NİSAN 2014 senesinde hatıralan web adreslerinde duyuru edilecek olup, sözlü imtihan bölge, vakit ve türü bilahare bildirilecektir.
3) Ataması meydana gelen adayların müracaat biçiminde gösterilen adresine bildiri yapılacak olup, adaylar belirleme kararının kendilerine bildiri tarihinden itibaren on beş gün içinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir neden olmadıkça bu vakit içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama durumu 2 ayı aştığı takdirde tayin fonksiyonu iptal edilecektir.

PTT kurumu KPSS puan ortalaması  gerekmektedir bununla birlikte şahsi mulakatlar da başvuru sahiplerini yazılı ve sözlü sınav yapılmaktadır. PTT başvuruları için KPSS puan ortalaması yeterli olmamalıdır. Kayıtlar için yaşadığınız ilin resmi şubelerinden şahsen başvurmanız gerekmektedir.2014 yılı PTT işçi personel alımı gibi yeni bir alım yapılması durumunda web sayfamızdan işçi alımları konusundaki ilanlar güncellenecektir.  internetten online PTT iş Başvurusu sayesinde 2014 PTT teknisyen, veznedar, hat bakım uzmanı, Postacı gibi çeşitli branşlarda çalıştırılmak üzere kadrolu işçi alımı kayıtlarına katılmanız mümkündür. Buradan ayrıntılar ve PTT iş başvuru formu doldur sayfasına ulaşabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar
Kategori: Güncel, İş İlanları

96 Yorum Yapılmış.

 1. mehmetali karaaslan diyor ki:

  merhaba ben işletme mezunuyum ve bilgisayar işletmenlği kursu belgem var.uygun boş pozisyonlarınızdaçalışmak isterim.

 2. mehmetali diyor ki:

  işletme bölümü mezunuyum bilgisayar işletmenliği belgem var.uygun boş pozisyonlarınızda calısmak istiyorum.

 3. Emre diyor ki:

  Endüsri Mesleklisesi elektirik -elektronik bölümü mezunuyum herhangi bölümünüzde calışmak isterim size nasıl ulaşabilirim acaba bizi bilgilendirirseniz cok sevinirim

 4. Emre diyor ki:

  Endüsri Mesleklisesi elektirik-elekronik bölümü mezunuyum herhangi bölümünüzde calışmak isterim size nasıl ulaşabilirim acaba bizi bilgilendirirseniz cok seviniri

 5. yasar aydinli diyor ki:

  lisans (isletme) mezunuyum. kpss 2012 p3 puanim 76,65’tir. mevcut uygun kadronuz varsa sizlerle calismak isterim.

 6. FANİ diyor ki:

  BEN ENGELLİ VATANDAŞIM PTT ÇALIŞMAK İSTERİM.ORTAPEDİK %56.

 7. özlem yüce diyor ki:

  merhabalar ptt personeli olmak istiyorum tam olarak başvuru tarihi nezaman ögrenmek istiyorum

 8. zuhal karayiğit diyor ki:

  merhaba, ben celal bayar üniversitesi matematik bölümü mezunuyum.2012 kpss den 83.92 pusn aldım.kurumunuzda çalışmayı çok isterim.bilgilerinize sunarım

  • SATİYE SANIK diyor ki:

   merhaba ben malıye 2.öğretım öğrencısıyım orta oğretım kpssden 75 aldım egititimimin devamı ıcın herhangı bı memuruyette calısmak ıstıyorum fakat sartları bılmıyorum yardımcı olabılecek bırı var mı acaba?

 9. emrah şimşek diyor ki:

  ben 25 yasında 2 yıllık bilg. bolumu mezunuyum fakat busene 3.sınıf işletmeden devam etmekteyim uzman çvş um 3 ay sonra sozleşmem sona eriyor ve memurluk hakkım var eğer size uygun bir pozisyonda değerlendirilirsem bilgi için 0534 083 49XX den bilgi verirseniz sevinirim

 10. kaya kişi diyor ki:

  BEN EGE ÜNİVERSİTESİ 2010 FELSEFE BÖLÜMÜ MEZUNUYUM.2011’DE MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİNDE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YAPTIM 2012 KPSS PUANIM 79 DUR. PTT BOŞ KADRONUZDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM.İRT. NO: 0535 747 45 XX GEREĞİNİ ARZ EDERİM…

 11. serpil diyor ki:

  ben iktisat 4.sınıf ögrencısıyım kpss lisans puanım 74 sizinle calısmak ısterım

 12. İPEK diyor ki:

  iktisat lisans mezunuyum. boş kadronuzda çalışmak isterim…

 13. nimet diyor ki:

  başvurular ne zaman başlayacak acaba bilgilerinizi bekliyoruz

 14. erkan diyor ki:

  askerden yeni geldim işsizim iş arıyorum lise mezunuyum.

 15. Durmuş ali diyor ki:

  işletme lisans mezunuyum ptt boş kadronuzda çalışmak istiyorum. bilgısayar işletmeni sertifikam var.ozel guvenlik silahlı sertıfıkam var. kpss 2012 lisanstan 73 aldım. durmusalisahin0123@mynet.com

 16. Mustafa Aslan diyor ki:

  Ben Biyoloji öğretmenliği mezunuyum puanım 82 Kurumuzda çalışmak istiyorum.

 17. fadime diyor ki:

  BEN BU YIL GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN MEZUN OLDUM .KPSS PUANIM İYİ OLMASINA RAĞMEN YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDEN DOLAYI MAĞDUR EDİLDİK.PTT BOŞ KADRONUZDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM.

 18. şener tatlı diyor ki:

  Endüsri Mesleklisesi elektirik bölümü mezunuyum herhangi bölümünüzde calışmak isterim size nasıl ulaşabilirim acaba 0533564271X bizi bilgilendirirseniz cok seviniri

 19. FİLİZ diyor ki:

  BEN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNUYUM.AYRICA HALKLA İLİŞKİLER OKUDUM. BENDE KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM.PTT DE BOŞ OLAN KADRONUZDA ÇALIŞMAK İSTİYORUUM

 20. özcan gümüş diyor ki:

  ben elktronik haberleşme tokat turhal myo mezununyum.Özel şirkette müşteri temsilcisi olark çalışıyorum. Bende ptt çalışmak ve kendimi geliştirmek istiyorum ama iş ilanlarında acık birşey yok işe alım sürecide irtibat numarasından dönüş yapabilirmisiniz.5438704601.

20 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)  
DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

橫額| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 海報| 攤位| foamboard| 喜帖| 信封 數碼印刷

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

邮件营销| Email Marketing| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| edm| 营销软件| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| SMS

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

香港甲級寫字樓出租

中環中心| 合和中心| 新文華中心| 力寶中心| 禮頓中心| Jardine House| Admiralty Centre| 港威大廈| One Island East| 創紀之城| 太子大廈| 怡和大廈| 康宏廣場| 萬宜大廈| 胡忠大廈| 信德中心| 北京道1號| One Kowloon| The Center| World Wide House

| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| Wycombe Abbey| 香港威雅學校| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop| Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle| E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle| Mid drive electric bike Juiced Bikes Pedego Rad-Power